Ndërhyrje në Kishën e Shën Kollit në fshatin Dhuvjan

Drtk Gjirokastër në bashkëpunim me CHwB gjatë kësaj jave kreu një ndërhyrje emergjente në një pjesë të çatisë në Kishën e “Shën Kollit” në fshatin Dhuvjan (Monument Kulture Kategori e I(parë)) e cila rrezikonte të shëmbej.

▪️Eshtë gati projekti për ndërhyrejn totale të kishës