Ndërhyrje në Shtëpinë Zekate

Drtk Gjirokastër ka ndërhyrë gjatë kësaj jave në çatinë e banesës “Zekate” lagjia Palorto (Monument Kulture Kategori e I(parë)).

Kjo banesë kishte probleme me thyerjen dhe rëshkitjen e rasës së gurit në pjesë jugore të saj ku u ndërhy për restaurimin e tyre.