Catia e banesës “Suti”

Drtk Gjirokastër ka filluar ndërhyrjen emergjente në çatinë e banesës “Suti” në bashkëpunim me poseduesin ,lagjia Palorto (Monument Kulture Kategori e II(dytë), për zëvendësimin e traut dhe mahive, si dhe restaurimin e sprethit të çatisë