Drejtoria Rajonale e

Trashëgimisë Kulturore

Gjirokastër

Fokusi ynë

Kalaja Gjirokastër

Antigone

Hadrianopoli

Shtëpi Karakteristike

Objekte Kulti

Rreth Nesh

Drejtoria Rajonale e Trashegimise Kulturore Gjirokaster

E themeluar në vitin 1965 në fillim DRTK kishte emrin Atelje e Monumenteve. Prej vitit 2009 deri në vitin 2014 emri ju ndërrua në Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës ose ndryshe DRMKGj. Në vitin 2014 më pas u emërua Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokaster ose DRKK Gjirokastër deri ne 2019. Pas vitit 2019 u emërua Drejtoria Rajonale E Trashëgimisë kulturore Gjirokastër. Detyra kryesore e DRTK është të mirëmbajë, evidentoj,ruaj,restauroj dhe promovoj monumentet e kulturës në Gjirokastër. DRTK është nën varësinë e Ministrisë së Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionitdhe Institutit Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore

Punë tonat

Na kontaktoni

Doni të lini një mesazh, keni një ankesë apo një opinion për sa i përket objekteve që kemi nën mbikqyrjen tonë ose shërbimit që ju është ofruar?