Ndërhyrje në Kishën e Shën Kollit në fshatin Dhuvjan

Drtk Gjirokastër në bashkëpunim me CHwB gjatë kësaj jave kreu një ndërhyrje…

Ndërhyrje në Kishën e Shën Kollit në fshatin Dhuvjan Read More »