Pastrimi i urave në Luginën e Drinos

Vazhdon puna e specializuar nga Drtk Gjirokastër për pastrimin nga bimësia të Urave në Luginën e Drinos.
Gjatë ditës së sotme është ndërhyrë në urën e Kordhocës në fshatin Lazarat.(Monument Kulture Kategori e I (parë).