Dëshmitë e Monumenteve

Dita Botërore e Monumenteve dhe Parqeve Arkeologjike

Dita e muzeve është çdo 18 Prill që prej vitit 1977 me qëllimin e rritjes së ndërgjegjësimit te njerëzit për rëndësinë që kanë muzetë në zhvillimin e shoqërisë, Çdo vit dita ndërkombëtare e muzeve ka një tematikë të caktuar. Më poshtë mund të gjeni ftesën për aktivitetin e këtij viti dhe vendin ku do të zhvillohet.